Բնագիտություն

Տնային աշխատանք

 

Տնային 2

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիդրօքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, KOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3,Mg(OH)2:

2.Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 3 ժամում, եթե ընթանա 600կմ/ժ արագությամբ:

600×3=1800

Домашнее задание:

5.Прочитать и подумать над смыслом басни Эзопа «Крестьянин и его дети»

Он хотел сказать синавям что ево багатсва не деньги а еда.

  • Как вы считаете: хитро или мудро поступил главный герой басни?

По моему он паступиль мудро.

  • Оценили ли сыновья поступок отца?
  • Чем был обеспокоен крестьянин?

Тем что он скоро умрёт.

  • Как отец проявил свою мудрость?

Он сказал что закапал ево самое дарогое вещи. А там был винаграт

Բնագիտություն

Դասարանական 1
Խնդիր 1. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ըն- թանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

V=S/T

V=50 կմ/ ժ

T=2ժ

S=?

50×2=100

2.Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
համար:

Բոլոր ածխածին պարունակող նյութերը վնաս են բնության և մարդկանցհամար։ Հատկապես մեթանը

3.
Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Նաել մեքենայի շուրջը։ Եթե մեքենայի հետևում գտնող առարկաներն շարժվում են ուրեմն մեքենանել է շարժվում։

4. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
1 կմ/ժ= 3600մ/վ
72 կմ/ժ = 72000սմ/վ

Տնային աշխատանք Բ•

Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

2.Լուծել խնդիրներ

  1. Գտնել ավտոմեքենայի   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:

Պատ•’1500

2. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2   ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:

Պատ•’80

  1. Էս քաջ Նազարը գնաց սարեր և ձորեր և հասավ մի գյուղ։ այնտեղ կար երկու ճանապար։ Մի ճանապարհը աստիճաններով էր, իսկ մյուսը վերելակով։ Դե պարզա , որ ալարկոտը ընտրեց վերելակը։ Նա բարձրացավ 100 երորդ հարկ։ Մինչև բարձրանալը քնեց։ Նա բարձրացավ իր նման ալարկոտների, վախկոտների և 6 շաբաթ չլողացած ոչ գեղեցիկ այլ հակառակ տգեղների մոտ։  մոտ։ Բայց այնտեղ վախենալու բան չկար և բոլորն հանգիստ էին։ Մինել այնտեղի մարդիկ կարդացին Նազարի դրոշի գրածը թե մին զարկեմ հազար կմեռնի։ Նրանք ծիծաղեցին։ Մին էլ էս Նազարը  բարկացավ։ Վերձրեց երկու հատ հաց և պանիր, բարձրացրեց և երեք վարկյան պահեց։ Բոլորն զարմանքից ցած ընկան։ Իսկ հետո մազերը քորեց մեջից 8 հատ ճանճ ընկավ։ Նազարը այդ ճանճերին մեկ կոշիկի զարկով սատկացրեց։  Բոլորն սկսեցին Նազարից վախենալ և անվանեցին նրան քաջ նազար։ Իսկ աստիճանների վերևում գիտության տեղն էր։ որը հենց ամեր աշխարնա։

 

Վերելակ-7տ 7հ

Վախկոտ-6տ 6հ

Գեղեցիկ-7տ7հ

Տգեղ-4տ5հ

Գիտություն-8տ 8հ

 

Ստեղծում ենք Մեր օրերի Քաջ Նազարը թեմայով շարադրանք: Պետք է ստանանք հեքիաթի երրորդ և չորրորդ մասերի նոր` ժամանակակից տարբերակը:

Էս քաջ Նազարը գնաց սարեր և ձորեր և հասավ մի գյուղ։ այնտեղ կար երկու ճանապար։ Մի ճանապարհը աստիճաններով էր, իսկ մյուսը վերելակով։ Դե պարզա , որ ալարկոտը ընտրեց վերելակը։ Նա բարձրացավ 100 երորդ հարկ։ Մինչև բարձրանալը քնեց։ Նա բարձրացավ իր նման ալարկոտների,  վախկոտների և իր նման մի 6 շաբաթ չլողացած  ոչ գեղեցիկ այլ հակառակ տգեղների   մոտ։ Բայց այնտեղ վախենալու բան չկար և բոլորն հանգիստ էին։ Մինել այնտեղի մարդիկ կարդացին Նազարի դրոշի գրածը թե մին զարկեմ հազար կմեռնի։ Նրանք ծիծաղեցին։ Մին էլ էս Նազարը  բարկացավ։ Վերձրեց երկու հատ հաց և պանիր, բարձրացրեց և երեք վարկյան պահեց։ Բոլորն զարմանքից ցած ընկան։ Իսկ հետո մազերը քորեց մեջից 8 հատ ճանճ ընկավ։ Նազարը այդ ճանճերին մեկ կոշիկի զարկով սատկացրեց։  Բոլորն սկսեցին Նազարից վախենալ և անվանեցին նրան քաջ նազար։ Իսկ աստիճանների վերևում գիտության տեղն էր։ որը հենց ամեր աշխարնա։

Դասարանական 2

 

FF06EC25-10A4-459C-B55D-AC4EE15A1D5D

1-երբ ինչ որ մի բանը փոխում է իր դիրքը շրջապատի հանդեպ որոշակի ժամանակահատվածում։

2-քարի

3-շարժումները տարբերվում են իրարից ձևով։

4-արագությունը չափվում է   S քիմիական տառով

 

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված(կալիումի պերմանգանատը )։ KMnO4-3, HNO3-3  ,CO-2

3.Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։

Պինդ, հեղուկ և գազային։

4.Հետևյալ նյութերից որոնք են պարզ

ծծումբ, ջուր,թթվածին,ոսկի,շաքար,երկաթ,ապակի